Official partner

ALGATECH / Производители / EXCITECH

EXCITECH е един от най водещи производители в КНР на оборудване с ЦПУ и има най-високите потребителски оценки на своите продукти по отношение : на съотношението цена-качество в целия свят. Основната специализация на завода е оборудване с ЦПУ. В град JINAN SHANDONG (централен офис на Excitech) в производствена мощност с обща площ от 50 000 m2, къде то се сглобяват и конфигурират обработващи центри с ЦПУ, Пробивни центри с ЦПУ и Пекторазкройващи центри с ЦПУ.

През 2018 г. заводът въведе в експлоатация нови производствени мощности, за да отговори на нарастващото търсене на продуктите си, а също така фокусира вниманието си в областта на автоматизацията на мебелното производство и активно прилага идеите на „SMART FACTORY“ (Умно и ефективно производство с минимални човешки ресурси). интервенция).

EXCITECH днес е лидер в своята област. Excitech е получил 47 национални награди, 131 награди за продуктов дизайн и изобретения и е защитен от 23 уникални патента за изобретения.

https://www.excitech-cnc.com

    Ако имате въпроси можете да се свържете с нас